Veel ondernemingen zijn niet verplicht tot een accountantscontrole.

De verplichte controle geldt pas voor ondernemingen die aan twee van de drie onderstaande criteria voldoen:

vijftig of meer personeelsleden
een jaaromzet vanaf 12 miljoen euro
een balanstotaal vanaf 6 miljoen euro.

Een jaarrekening wordt officieel opgesteld door de directie van een onderneming.
Echter: vaak maakt de RA/AA accountant de jaarrekening op en past tegelijkertijd de controle toe.
Een controlerend accountant mag steeds minder adviseren, waardoor je als directie dreigt de controle over het opstellen van de jaarrekening te verliezen.

Andere aanpak

Slier & Partners kiest voor een andere benadering: wij nemen in het proces de directie bij de hand en zorgen in nauwe samenwerking voor een jaardossier en jaarrekening die aan alle richtlijnen van de accountancy voldoen.
Vervolgens bieden wij namens u de stukken aan bij uw controlerend accountant, waarbij wij in overleg met de directie eventuele vragen van uw RA/AA accountant kunnen beantwoorden.
De rol van de accountant wordt hiermee beperkt tot het controleren van het jaardossier en het afgeven van de accountantsverklaring. Voordeel van deze werkwijze is dat Slier & Partners u zo veel en vaak als nodig kan adviseren en de jaarrekening echt een product van de directie blijft.

Contact

Bezoekadres:
Weena 268-270 (Gebouw B, 5e etage)
3012 NJ Rotterdam
Tel: 010 592 51 66
info@slier-partners.nl

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

.

© 2021 Slier & Partners, All Rights Reserved